Chiều nay bỗng thấy mong mưa
Nắng nung khiến hạ chợt thừa hanh hao...
Giọt mưa thê thiết hôm nào
Bây giờ là những ngọt ngào, dịu êm
Tiếng mưa ngày ấy bên hiên
Khơi lên ngàn nỗi muộn phiền cho ai
Nếu mà về giữa chiều nay
Nâng niu tôi nhặt hạt vay của trời

Dỗi hờn chi thế mưa ơi
Về đi giọt mát! Cho đời òa vui...


(22/4/2010)