Nụ Đời

Với tay hái nụ nụ tươi lòng
Cây đời vẫn nở búp xanh thon
Từ nguồn nhựa sống trong cội rễ
Tạo hoá chăm lo cuộc vuông tròn.

Mở mắt thơ ngây đón ánh hồng
Vầng dương ló dạng phía trời đông
Giữ lửa trong tim cho ngày mới
Đêm về thắp sáng ngọn sao hôm.

Nụ vui e ấp kín kín trao
Nhổ mọi âu lo nở nghẹn ngào
Cây vui lá dịu hoa đằm thắm
Gốc thật sần sùi ngọn toả cao.

Vụt thức trăm năm giấc nguyện cầu
Góp nhặt lời thơ đã trọn câu
Thỏ thẻ trăng khuya mầu dịu ngọt
Cha con đắm đuối một nụ sâu.

Hồn biển

Dã Tràng Cát

Dã Tràng Cát