Giữa màn đêm Xuân lạnh giá
Sương giăng trên ngọn đèn hoa
Người người cười vui cùng Tết
Ơ hờ riêng chỉ mình ta!

Có một bến bờ để ghé
Hạnh phúc cho cánh buồm xa
Có một tình xuân đã lỡ
Thời gian xin cứ nhạt nhòa!


(27/01/09)