Thu Paris lạnh buồn
Nét nhạc sầu ai buông
Chiều Paris xa vắng
Mưa khơi nguồn nhớ thương

Dòng đời trôi miên viễn
Gót lữ khách mỏi mòn
Chốn mờ xa lưu luyến
Thoáng nỗi niềm cố hương

Thu trên nước non người
Đã qua bao năm trời
Đẹp như mùa cổ tích
Sao còn như chơi vơi?

Giữa chiều thu Paris
Âm thầm thời gian đi
Thẳm sâu từ ký ức
Nào ai hay nỗi gì...


08/11/2010