Ngủ đi em, đêm sắp hết kia rồi
Trăng mười ba đục lờ ngoài cửa sổ
Tháng mười - đêm - mưa loang lổ
Cơn bão còn xa, còn được chút bình yên...

Thôi, ngủ đi em, nhắm mắt lại đi em
Đừng nghĩ nữa những điều không đáng nghĩ
Đừng buồn nữa, thôi mà, ta năn nỉ
Dịu đi em, dịu xuống nỗi đau này!

Ngủ đi em, mai thắp nắng về đây
Thả cho lời tình nổi trôi cùng ngày tháng
Em sẽ không còn buồn, cả không lo lắng
Thuyền cũ lại neo về bến lặng xưa...


(31/10/2009)