Sóng lòng chưa lặng chưa êm
Vườn xưa chim sáo lại đem nhau về
Khều lên từ gốc hoang mê
Cành khô, lá mục... chợt nghe quạnh, buồn...
Hỏi ai cho tỏ ngọn nguồn
Trách ai sao để sầu vương một đời
Đa đoan chi thế phận người?
Để không dứt nỗi ngậm ngùi đa mang!

Tình tang, tang tính, tình tang
Đặt câu thơ xuống... hai hàng lệ rơi
Sông dài một cánh thuyền côi
Chút dư âm cũng xa xôi mịt mờ
Chơ vơ... Đâu những bến bờ?
Ân tình bặt tiếng, hững hờ quanh đây...
Thương em, gửi một chút này
Sẻ chia dăm nỗi lạnh ngày giá băng...


20/10/2011