Người hay? Chắc là người có hay...
Tiếc là duyên phận cứ nước-mây
Sông núi mơ hồ hay huyễn hoặc
Không rượu mà lòng nghe ngây say...

Cứ hẹn, cứ chờ mà không gặp
Âm thầm nghe nuối tiếc qua đây
Hương Giang dùng dằng hoài không chảy
Xui lòng ai đấy ngập ngừng thay!

Thông còn reo mãi những âm dư
Huế vọng Hà Thành ngọn gió Thu
Mắt Huế âm trầm, thơ Huế nhẹ
Đừng buồn người nhé, dẫu xa mù...


28/11/2010