Tặng Thụy Anh


Anh đừng chê nước mắt
Là yếu mềm, vô duyên
Trong giọt nước trong vắt
Có muôn vàn tình em!

Ngày em còn biết khóc
Tình yêu còn trong tim
Đừng vô tình anh nhé
Cho em còn yếu mềm...

Khi nước mắt chảy ngược
Lửa tình yêu mỏi mòn
Một ngày không khóc nữa
Biển tình yêu cạn nguồn

Còn trơ lòng biển cạn
Chơ vơ ánh chiều buông!
Còn em cùng năm tháng
Một hố sâu u buồn!


(19/4/07)