Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 12/12/2014 16:53

Một nửa người, một nửa tôi
Không ai đem ghép thành đôi
lạnh lùng!
Nửa mây chẳng đủ bềnh bồng
Nửa trăng chẳng đủ soi chung một đời
Nửa xa thì cứ xa vời
Nửa gần, gần quá, lại chơi vơi lòng!
Nửa buồn ai lấp cho không?
Nửa vui? Nghe cũng như chừng
xốn xang...

Câu thơ cắt xuống nửa hàng
Tình đem cắt nửa...
hai đàng hai nơi...
Ai cần một nửa hồn tôi
Ô kìa sông ấy
thả trôi
nửa này...