Nỗi yêu thương dịu dàng
Âm thầm không lên tiếng
Chỉ những lúc chạnh buồn
Vết thương lòng hé miệng
Còn thấy được ủi an...

Nỗi yêu thương dịu dàng
Sưởi ấm chiều mênh mang
Ru đêm thôi cô tịch...

Nỗi yêu thương dịu dàng
Ai vun trồng lặng lẽ
Để mỗi khi lệ tràn
Ghé bên đời sẻ san...


(02/9/2010)