Đôi khi lòng thầm hỏi
Nỗi nhớ trôi về đâu?
Tình chơ vơ nhịp gãy
Sông lặng đếm niềm đau

Đôi khi người ngoảnh mặt
Vờ như mình đã quên
Những nồng nàn sâu lắng
Trả về ngày chưa quen

Đã về đâu một thuở
Tháng ngày tìm theo nhau
Ở giữa là nỗi nhớ
Tình yêu ở hai đầu

Nỗi nhớ không mang tên
Nỗi nhớ - sầu không khói
Xa xôi trào tiếng gọi
Khản giọng miền chông chênh...

Đôi khi âm thầm hỏi
Nỗi nhớ trôi về đâu?
- Lang thang chừng đã mỏi
Lặn vào lòng rất sâu...


01/4/2012