T.M rất yêu bài thơ của N T nên gửi tặng lại bạn:

Ngồi xem non bộ đứng im
Xem cá trong nước ,xem chim trong lồng
Cây si bẻ quặt,uốn cong
Còn mình thì nhốt vào trong lẽ thường.
                      Huyền Thi


thêm
Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông