Cuối thu rồi, mưa lất phất rơi
Trong cỏ cây có tiếng thì thầm của gió
Hay tiếng vang từ con tim ai đó?
Gửi những lời yêu...

Bối rối chi khi thu giã biệt chiều?
Lời muốn nói, lại không đành để thốt !
Đông chưa đến, lòng còn lo giá buốt
Gieo tái tê vào lối ấy, ai về...

Tự nhủ thầm, thôi đừng nữa bâng khuâng
Bến chưa duyên nên thuyền sao đỗ lại!
Xót xa chi mà trời day dứt mãi,
Mưa cứ rơi, lá cứ rụng trong chiều...


(2007)