Nếu thật bây giờ anh phải đi! anh phải di.
Nước mắt rơi cho tình nhân
Có còn, có còn em, im lìm trong chiều hôm
Đất đá hân hoan một miền

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông