Con chim sẻ đứng co ro bên thềm
Nghiêng nghiêng mái đầu, yên lặng
Có lẽ lòng chim nhớ nắng
Nhớ một bầu trời xanh trong ước mơ

Ngày chớm vào hè lại đã nhớ mưa
Khiến chút nắng vàng thơm vội vàng trốn lánh
Mấy tiếng ve mong manh tôi vừa nhặt nhạnh
Hôm qua. Giờ đã bặt tiếng đầu cành...

Cơn giông đầu mùa mang mưa tới buông mành
Từ thẳm sâu có nỗi lòng sóng sánh
Khúc ca buồn thấm ướt mi, se lạnh
Man mác chiều, man mác nhớ, vây quanh...


18/4/2011