Hạt cát nhỏ nhoi
Hạt cát dịu hiền
Những chiều êm, bờ mịn
Nghe gió hát lời tình yêu vừa đến
Bao cung bậc bổng, trầm chắt lọc giữa lao xao...

Biển nồng nàn
Sâu thẳm
Khát khao!
Mãi ào ạt dâng đời tình muôn thuở
Thương hạt cát - chút phận đời bé nhỏ
Vẫn lăn theo mà nức nở
Một mình thôi!

Nghiêng nghiêng bờ,
Lóc chóc, cát rơi rơi...
Lòng ốc nhỏ ngẫu nhiên đón nhận
Nơi bến mới cát náu đời bình lặng
Đêm có mơ chăng?
Về một biển ầm ào...

Có khi nào
Cát ước thầm...
Trở lại với trăng,sao?
Với trời xanh và biển khơi lồng lộng?
Trong lòng cát vẫn còn nuôi vị mặn?
Bao dấu yêu của những tháng năm trao...
Và cát thì thầm
Giữa một đêm nao...


(18/4/08)