Thu đôi khi cũng đắm buồn
Mênh mang cánh bèo lạc nước
Sóng dềnh tưởng như trôi ngược
Nào hay vùi xuống lòng sâu

Thu có khi là nỗi đau
Gieo vào lòng ai nhói buốt
Niềm vui vội vàng bay, vuột
Và mưa - thôi cứ mịt mù!


(17/9/2009)