Có thể là, một chút giống như yêu
Một chút thôi mà nghe thấy đã nhiều
Chút lãng đãng như mây trời ghé nhẹ
Gió dừng chân ngày bất chợt liêu xiêu...

Có thể là một chút đã thành yêu
Một mùa thu lá  trút ngập cả chiều
Thoảng đâu đây có bóng người hư ảo
Ghé thuyền mơ gảy nhẹ mấy khúc Kiều...

Một chút không thành yêu muôn thuở
Chỉ vừa cho đủ ý dệt bài thơ!
Thuyền rời bến, tình cũng vừa tan vỡ
Ta mỉm cười: là tất cả vu vơ!

Chỉ một chút giống như yêu thôi nhỉ
Đừng nặng lòng, anh nhé, có chi đâu
Chỉ là thơ, chớ kết làm tri kỷ
Mai chia tay, chẳng oán trách gì nhau...


07/12/2010