Mưa rơi
thả giọt ưu phiền
Em còn lận đận
bên miền nhớ thương...

Mưa rơi
Ngấm nỗi miên trường
Để lòng xa xót...
vấn vương
mãi hoài...

Mưa rơi
giọt ngắn giọt dài
Có ai ngăn được lòng ai...
Nhớ tình!

Mưa rơi
Tiếng dội vào tim
Chỉ còn mưa
với
ta tìm
vắng xa...


(17/3/2010)