Nắng mưa vẫn là chuyện cũ
Chỉ lòng giăng mắc không đâu
Mượn nắng phơi giọt tình sầu
Vin mưa trải buồn để ngỏ...

Thu chỉ tình cờ mang gió
Xới những ẩn tình khuất sâu
Nhân thế cợt đùa chi đó
Nhỏ đắng vào lòng mưa Ngâu!


(05/9/2009)