Bóng tối ly cà phê

Không có ngôi sao nào trò chuyện cùng em đêm nay
Không có ngọn gió nào thì thầm cùng em đêm nay
Chỉ có bóng tối thân quen căn phòng em ở
Chỉ có bóng tối thân quen quảng trống em nhìn
Bóng tối dêm như ly cà phê
Bóng tối đắng như ly cà phê
Em uống từng ngụm nhỏ bóng tối
Từng ngụm nhỏ bóng tối
Để thấy anh, không bao giờ trở lại
Để thấy anh không bao giờ trở lại!

                 NS Dương Thụ

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông