Xứ Huế chiều ni mây tím trời
Trường Tiền thầm đếm hạt mưa rơi...
Dòng Hương chừ bỗng thêm lặng lẽ
Lững lờ, sông cứ lững lờ trôi!

Thẩn thờ o nhỏ không buồn nói
Chỉ nhìn hướng nớ nhìn không thôi!
Bụi mô rớt xuống, cay hoài mắt
Lặng thầm, cứ thế, lặng thầm ơi!


(29/8/2006)