Người lạc người...
Đành chịu, biết làm sao?
Bởi mênh mông cõi thế lạc vào
Ngàn muôn lối... lối nào không trắc trở?

Lạc vào đêm
Con dế buồn nức nở
Lạc trong chiều nghe gió cứ than van
Lạc vào thâm u nghe rừng khóc động mây ngàn
Ngơ ngác hỏi
Vì sao lòng xiêu lạc?

Về lối cũ ngậm ngùi nghe cỏ hát
Một niềm xưa trong tấu khúc muộn màng
Sao giữa Hạ có điệu buồn man mác?
Chạnh người đi
Lạc cả tiếng thời gian...


05/5/2011