Thơ: Từ Nguyễn
Nhạc: Đoàn Lan Hương
Hoà âm: Viết Cường
Trình bày: Kim Nhung

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"