Mỗi ngày tôi vẫn làm thơ
Có phải tiếng lòng không nhỉ?
Hay chỉ để dòng suy nghĩ
Không rơi vào những vẩn vơ?

Mỗi ngày viết mấy câu thơ
Thói quen hay niềm yêu thích?
Người bảo thơ cần chắt lọc
Cho ra tinh tuý của đời

Với tôi, thơ chỉ vậy thôi
Không mơ trở thành THI SĨ
Không mơ lưu danh hậu thế
Bon chen vào những cuộc chơi...

Ba vạn thêm sáu ngàn ngày
Đã là quá nhiều, không tưởng!
Nhỏ nhoi giữa thế gian này
Tục luỵ nhiều chi cho vướng?

Một góc thơ nhỏ đơn sơ
Buồn-vui đôi điều gửi gắm
Có khi nồng nàn sâu đậm
Nhiều khi lạnh nhạt ơ thờ

Mỗi ngày tôi lại làm thơ
Có phải là THƠ không nhỉ?
Ơ hay, việc gì phải nghĩ!
Không THƠ-thì chi bây giờ?


(01/9/2010)