Những cơn mưa dằn dỗi với ngày
Rót lạnh giá vào chiều ảm đạm
Cuối xuân mang nỗi niềm đông xám
Thả vào vườn, ngàn chiếc lá rơi...

Lá cũng đa mang phận con người
Lạnh buốt cõi lòng sao lá ơi?
Đêm đêm lá rụng ngoài sân vắng
Ngước mặt nhìn lên đếm lệ trời...

Mùa xuân được mấy buổi xanh tươi?
Sang hạ khô cong, nắng mệt nhoài
Giữa thu gánh nỗi sầu héo úa
Cho đẹp thơ ai gửi lại đời...

Thôi nhé, lỡ mang rồi thân phận
Đừng hờn, đừng tủi, chút tình vơi
Gót chân nhỡ dẫm-lòng đau xé
Khóc hết mùa này chắc cũng nguôi...


29/3/2011