Chia tay Xuân Hoàng, Huế ngút ngàn mưa...
Bên áo quan, thì thầm câu nhạc Trịnh,
Ngỡ ngàng quá, nước mắt nhòa di ảnh
Một người đi, về với nẻo vô cùng!

Huế hôm nay bỗng thấy lạnh hơn
Rét đầu Đông tê tái lòng tiễn bạn
Câu tùy bút "Hương mùa Thu" lai láng
"Cây phượng bên chân cầu Trường Tiền" (*)
Ngơ ngẩn nhớ người xa...

Khép lại rồi một đôi mắt nặng ưu tư
"Những hẹn hò từ nay khép lại" (*)
"Khói sóng sông Hương", "Diệu kỳ chuông Thiên Mụ" (*)
Nước mắt nào mặn chát ở bờ môi...

Thôi giã từ, thôi tiễn biệt, bạn ơi!
Mai đường Huế vắng tấm lòng cùng Huế...
Những trăn trở, những bùi ngùi nhân thế
Gửi cho người còn lại cõi này thôi!


(*) Tên những tùy bút của N.X.H.

(Kỷ niệm ngày Hoàng mất, 17/12/06)