Huế lạnh tái tê, mưa sụt sùi
Giá buốt đang giăng, bủa ngập trời
Mây xám âm u, ngày lướt thướt
Dòng vui chừng đã lạc mù khơi...

Biết mai có nắng hong đời ấm?
Mưa sẽ thôi về, buồn chắc vơi
Chút xuân mỏng mảnh chưa bước tới
Đông còn nguyên đó, chẳng buông lơi...


13/01/2011