Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 24/11/2021 15:10

5 năm rồi? Thảng thốt!
Giờ ta - mình, đôi nơi
Lời từ ly ngày trước
Nay vẫn là chia phôi...

Thời gian nhắc kỷ niệm
Hoạ thêm chút ngậm ngùi
Trên nền phông quá khứ
Đoá mùa xưa rơi... rơi...

Tháng ngày đi không mỏi
Chỉ riêng đời tả tơi
Còn bao nhiêu cuộc nữa?
5 năm, 10 năm vơi...


20/11/2021