Tôi ngồi ở giữa cơn mưa
Lắng nghe đâu đó...
Nỗi mùa xốn xang!
Có màu nắng mới vừa tan
Còn vương hơi ấm
Nơi hàng phượng xanh...
Mới về, đã sớm long lanh
Tìm mưa, thu tỏ ngọn ngành đấy chăng?

Ngồi trong chút nhớ mong manh
Riêng mình thầm biết
Lòng quanh lối nào...
Thu buông
Hạ vẫy tay chào
Đành gom kỷ niệm
Cất vào
Góc xa...


(08/8/2010)