Nếu một lần nói dối
Mất đi nửa cuộc đời
Còn ai mà hăm hở
Để tỏ tình với ai!

Nếu một lần nói thật
Được cộng thêm tuổi trời
Đã chắc gì đất chật
Vì loài người sinh sôi!

Nếu ngày mai tận thế
Bao nhiêu chuyện hận lòng
Có thứ tha không nhỉ?
Hay một chút cũng không?

Nếu không còn loài người
Thượng đế chắc buồn lắm
Bởi ai làm trò cười
Ai đặt bày oái ăm?


(07/8/2010)