Cỏ lau nở trắng chân thành
Đêm đêm mộng có vờn quanh giấc người
Bao cung nữ ấy đâu rồi
Lối xưa thu thảo (*) có vơi nỗi sầu?

Gió về lay ngọn cỏ lau
Hỏi tìm dấu cũ, nơi đâu bây giờ
Lặng thầm đó - chốn cung xưa
Vàng son một thuở - mấy mùa bể dâu...

Tìm người, người ở nơi đâu
Hỏi hoa, hoa chỉ lắc đầu ngẩn ngơ
Rêu phong dẫu chẳng hững hờ
Còn chìm trong những giấc mơ riêng mình

Nắng lên soi bóng cung đình
Cổ xưa lấp lánh...
U tình bỗng tan!


03/9/2020

(*) Mượn ý thơ Bà Huyện Thanh Quan.