Sài Gòn
Giờ
Đã sao rồi?
Gió còn qua lối chơi vơi
Hôm nào?

Con đường buổi ấy
Xôn xao
Nắng trong
Cỏ biếc
Ngọt ngào khúc ru

Sài Gòn
Một sáng chưa thu
Ly café
Góc nhỏ
Chút dường như
Cũng là...

Sài Gòn
Mới đó
Mà xa...
Tôi về
Mơ lại
Chút mặn mà
Đã qua...


(12/7/2010)