Sông trôi, bờ xa mãi
Nỗi nhớ nào cũng phai
Nỗi buồn nào cũng vợi
Tháng năm cứ miệt mài...

Sông phải về cùng biển
Nơi sóng vỗ ngàn trùng
Dòng sông nhỏ nhoi ấy
Giờ trôi giữa mông lung...

Chỉ bờ sông ở lại
Ngày lại ngày, dòng qua
Nhớ nhung, lòng vòi vọi
Sông-bờ mãi cách xa...

Dòng sông xưa vẫn hát
Chỉ người không cùng ta
Dừng chân bên bờ vắng
Thả cho tình phôi pha...


(30/01/2010)