Con tim ấy-đó nỗi lòng
Là tư duy,là hồn trong cõi ngoài
bị thương,tim ấy đau hoài
Cuộc tình đau đáu nguôi ngoai với tình...