*Viết tặng nỗi lòng Hoabimbim

Em đừng buồn nếu trang thư gửi đi
Chưa có lời đáp lại...
Chắc người ta đang có điều khó nói
Đang ngập ngừng
Đang xao xuyến đấy thôi!

Nỗi lòng mình nếu đang quá chơi vơi
Em hãy thả vào trong dăm câu chữ
Bạn với chính mình trong muôn điều tâm sự
Hay dòng thơ trải đâu đó cùng người...

Đêm vẫn bao la, xao động những tiếng đời
Ngàn sao xa vẫn trời cao lấp lánh
Sóng dòng sông khi nhẹ nhàng
Khi xô mạnh
Nỗi niềm em dẫu biết chắc khó rời...

Biết thế nào? Thôi cứ đợi, người ơi!


(16/5/2010)