Em đang lắng nghe chiều trải trên cọng tóc nâu
Ngọn gió đi hoang thoảng về chút nhớ
Ơi con chim trời cánh vỗ nơi đâu?
Xao động về đây mấy niềm trăn trở...

Em biết mùa thu vẫn còn xa
Hạ còn thêm rực rỡ
Những vui buồn còn chắp nối qua đây...

Mặt trời còn mong gửi nắng vào mây
Mưa còn dùng dằng chưa đến vội
Dòng sông kia
Vẫn rì rầm lời tự tình trong bóng tối
Có lẽ vì cuộc đời
chưa thôi những mong manh...


(21/7/2010)