Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 27/12/2012 16:34

Giờ này Huế lại đang mưa
Gió xao xác
nắng lưa thưa... lạ lùng!

Mây giăng tứ phía mịt mùng
Vòm cao thì cứ rưng rưng
nỗi mùa

Nửa này như
nắng chưa bưa!
Nửa kia muốn khóc
cho vừa nỗi riêng...

Là đây chút Huế tôi hiền
Chút duyên phận
lỡ
truân chuyên kiếp nào!


(27/10/2012)