Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 01/05/2011 01:32

Ai hào hoa, cứ hào hoa
Em thương mảnh đất hiền hoà miền Trung
Nắng mưa, bão tố mịt mùng
Tấm lòng chân thật, sâu nồng tình anh!
Khó nghèo còn đó vây quanh
Sớm hôm chia sẻ ngọt lành cho nhau
Miền Trung eo thắt, ruột đau
Người miền Trung mãi tình sâu, nghĩa dày

Thương anh, hái lá trầu cay
Cau bổ ba miếng, mình say nhau hoài...


20/10/2010