Một ngày mới bắt đầu
Giữa cuộc đời mọi người đang có nhau...
Nỗi buồn nào cũng vợi
Vì nước trên dòng sông mãi mãi chảy dưới cầu...
Chỉ những hôm sóng dậy
Nghe nguồn xa thét gào
Hai bờ xoá nhoà khoảng cách
Những nhịp cầu trơ mặt hứng thương đau...

Một ngày mới lại bắt đầu
Không phải tất cả mọi người đều quay lưng lại với nhau
Chỉ tình cờ không còn chung lối nữa
Thế giới quá bao la, cuộc sống cũng muôn màu...

Một ngày mới đã bắt đầu...
Ly café khác với mọi ngày
Không nâu!


11/10/2010