Sao anh biết đêm đêm em lặng lẽ
Nhớ vu vơ những chuyện cũ xa vời
Ngồi bên cửa hát tình ca khe khẽ
Để cõi lòng buồn theo khúc chơi vơi?

Sao biết em không thể nào ngủ được
Thao thức hoài chờ một ánh trăng khuya
Chờ trái đất một lần nào quay ngược
Một vì sao đi lạc lại trở về?

Sao anh biết em đêm nay thức trắng
Âm thầm nghe tiếng bầy dế nỉ non
Không café, không rượu cay, giọt đắng
Mắt chong đèn ngồi giữa những chon von?

Anh có biết cũng chỉ đành vậy nhỉ?
Có thay ai mà che nỗi mỏi mòn!
Như thơ viết đã thiếu người tri kỷ
Sẽ nhạt mờ như môi hết vị ngon!

Chỉ em biết lòng còn không nỗi nhớ
Đường chân trời có cắt ngọt niềm đau
Chỉ em biết mà em không thể nói
Bởi người đi nào có ngoảnh lại đâu?


14/4/2011