Thu gieo mật, óng vàng, say cỏ lá...
Trời thênh thang
Mây trắng lại vờn qua...
Gió sớm về, nghe man mác lòng ta
Ngày bất chợt len vào bao dịu vợi...

Dẫu vẫn biết đang trong mùa thu mới
Sao nghe như những đồng vọng thiết tha
Vấn vương nhiều một mùa cũ vừa xa
Không nỡ xếp tàn y vào kỷ niệm...

Thu vẫn đó, sao cứ hoài lưu luyến?
Người vẫn đây, tình nào có cách chia?
Nắng vẫn trong, gió vẫn nhẹ ngoài kia...


(25/8/2010)