Làm sao quên được tình vơi
Em đi về nơi ấy
Nơi đâu! nơi đâu? Sông cạn đá mòn
Trăng treo đầu con sóng
Tan theo tan theo
Chút tình yêu mến......

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông