Có về theo cánh vạc
Ngậm giùm một chút sương
Dịu sóng hờn khô khát
Thôi cồn cào nhớ thương

Có về trong đêm vắng
Đừng gieo nỗi miên trường
Những ngậm ngùi xa vắng...
Xin yên giấc mộng thường

Có về xin chớ vội
Quay gót ngoài hiên mưa
Chiên ngoan mang trọng tội
Vẫn nhớ giáo đường xưa...

Có về qua chốn cũ
Gõ lên phím tơ lòng
Một góc hồn sâu thẳm
Lại rộn ràng vang ngân...


(22/8/2010)