Em không muốn viết vần thơ về biển
Bởi trong em dường đã hết nồng nàn
Nhưng con sóng giữa chiều không nín tiếng
Cứ dội lòng khơi nhịp vỡ xốn xang!

Em muốn trả về phương anh kỷ niệm
Để tình yêu lặn vào ngõ lãng quên
Bầy còng gió lại âm thầm xới cát
Động cả miền thương nhớ giữa bờ đêm

Em cứ ngỡ những vấn vương tơ tóc
Đã cuốn theo bao cánh gió lạc loài
Có ngờ đâu biển tình cờ gợi nhắc
Đắng xót lòng cũng chẳng biết trách ai!


Vũng Tàu, 14/4/2017