Có hay là không nhỉ?
Không có cũng không không
Có? Thì đâu cần nghĩ
Không, nghĩ hoài viễn vông!

Chắc vừa không vừa có
Gói tròn con tim nhỏ
Lấp mấy khoảng trống sầu...

Em có biết vì đâu
Mà ngày bỗng...nhạt nắng
Trời đất kia chết lặng
Gió đứng im giữa đời?

Nếu lỡ mai xa rồi
Em có dường chợt hiểu
Có - không, cũng nửa vời?


(27/4/2009)