Con sóng cô đơn bờ lạnh
Sương mong manh thu chết lặng
Chóng vánh chuyện đời chơi vơi
Trái sầu già cỗi khô khan
Miên man trăm năm bờ nhớ
Cỏi đời gửi lại bao nhiêu
Trăng khuyết lại đầy ngày tháng
Tỉnh mê một kiếp đi tìm
Tìm người lang thang bờ nhớ
Tìm trăng đợi mãi tàn thu
Người về chưa sóng bạc đầu
Gửi trời tím miền khắc khoải.


Smile