Mây ùa về, xạm mặt
Ngày trôi qua, ngập ngừng
Nắng vàng đang cố gượng
Trải vạt chiều lá rung

Gió lùa qua xao xác
Có điều chi nói cùng?
Một chút xưa man mác
Chút bây giờ dửng dưng!

Trả lại cho thu cũ
Trả lại những hạ vàng
Lòng nhủ thầm đừng tiếc
Bọt nước nào chẳng tan

Đừng để chiều tê tái
Đếm đong những muộn màng
Đời vui có mấy chốc
Buông đi điều ngổn ngang...


12/7/2013