Nỗi buồn tủi phận đời nào ai muốn
Người đau trong tim chín phần cần chữa
Chính nỗi buồn cuốn trôi bao tức nghẹn
Tơ lòng chùng đành bất động nghỉ ngơi

Nỗi buồn đến ta miên man suy niệm
Bởi vì đâu bởi vì đâu thế thái
Lá lìa cành níu sợi sầu vơi nhẹ
Vào đêm đen ta thấm thía nỗi đời

Khi ta buồn trăng lên ta giận lắm
Góc tối sầu muốn che dấu bật ra
Ta lộ liễu với trăng treo trầm mặc
Đó niềm riêng ta nào dám sẻ chia

Cơn mưa chiều thêm chảy tràn lệ tủi
Mưa dứt cơn niềm riêng cũng lặng yên
Ta còn gì mà bám vào hụt hẫng
Níu giữ đi níu giữ mấy niềm riêng


Đêm buông màn nhốt niềm riêng thao thức
Mắt trống không con tim cũng dập vùi
Tìm tay ôm tìm ai chia hơi thở
Trao niềm riêng xin cất lấy niềm vui

Ngày nhặt niềm vui miệng cười tim hát
Các thiên thần cũng rộn ràng phụ giúp
Sắp xếp niềm vui và cất giữ sang thu
Kho niềm riêng chan chứa những niềm vui.

Kim cương trắng sao bằng quá khứ đỏ
Quá khứ nào nghệ nhân chuyển vị lai
Lưỡi thời gian luôn bị mềm tâm khảm
Cuộc đời qua là duy nhất của ta

Quý quá khứ nuôi ký ức niềm riêng
Được nhận rõ một tình yêu đang lớn
Ta nhỏ lại cho tình yêu chiếm đoạt
Mở cửa Tin dung chứa một hồn thiêng.


Dã Tràng Cát
Cảm tác theo thi phẩm”Ai cất giữ dùm tôi” của nữ sĩ Từ Nguyễn.
Dã Tràng Cát