Tôi đâu dám thốt lời khen Huế đẹp.
Bởi trước tôi bao thi sĩ nói rồi.
Thư màu tím sông Hương chiều khép nép.
Trăng đêm rằm Vỹ Dạ nói dùm tôi ...

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông